Svrha servisa je pravovremeno informisanje mladih o dostupnim finansijskim sredstvima, obukama i aktuelnim konkursima nadležnih institucija, dotacijama i subvencija za zapošljavanje, samozapošljavanje, kao i ostalim servisima za podršku i razvoj preduzetništva na teritoriji Republike Srbije.

OPIS nastoji da pomogne budućim i sadašnjim preduzetnicima da efikasnije realizuju sopstvene preduzetničke ideje i uspešno pokrenu i/ili vode poslove. U okviru OPIS-a je moguće pronaći veliki broj aktuelnih informacija o postupku registracije firme, planiranja poslovanja, i alternativnih izvora finansiranja. Prezentovan je preduzetnički svet i organizacije i institucije koje podržavaju preduzetništvo na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Konkursi

finansijska i nefinansijska podrška

Težimo da sakupimo na jednom  mestušto više informacija o dostupnim sredstvima  koja potiču od domaćih i stranih donatora, a odnose se na teme razvoja i unapređenja preduzetništva na teritoriji Republike Srbije.

Pratite nas i naše aktivnosti

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1