kancelarija za mlade

Kancelarija za mlade

Kancelarija za mlade Sremski Karlovci je deo opštincke uprave i predstavlja administrativno telo koje sistemski vodi brigu o mladima kroz obezbećivanje uslova za aktivno učešće mladih u životu i radu lokalne zajednice.

Misija kancelarije za mlade

Podrška mladima i aktivno uključivanje mladih u najzhačajnije aspekte razvoja lokalne zajadnice.

Neke od naših aktivnosti

U sklopu kancelarije za mlade